Returnare și garanție - DI'VANI

Returnare și garanție

Produsele magazinului nostru online sunt însoțite de certificate de garanție, care oferă dreptul la reparații în cazul descoperirii unor defecte de fabricație.

Cumpărătorul și Vânzătorul au toate drepturile prevăzute de Legea „Cu privire la protecția consumatorilor” nr. 105-XV din 13.03.2003.

Pentru întrebări legate de reparațiile în garanție și post-garanție, vă puteți adresa la adresa: Chișinău, str. Ginta Latină 13/1, of. 117; tel.: 069121292

În cazul defecțiunilor și/sau la descoperirea unor defecte de fabricație ascunse, certificatul de garanție oferă dreptul la reparații gratuite în garanție în serviciul de reparații pe durata perioadei de garanție, care se calculează din ziua achiziționării.

Condiția pentru serviciile de garanție gratuite ale produselor în perioada de garanție stabilită este: instalarea corectă, exploatarea și lipsa deteriorărilor mecanice cauzate de Cumpărător. La solicitare, este necesar să prezentați: bonul și/sau factura fiscală și certificatul de garanție.

Produsul este exclus din garanție în cazul încălcării regulilor de instalare, precum și încălcării regulilor de transport, depozitare, exploatare și întreținere.

Obligațiile de garanție nu se aplică:

 • accesoriilor de sticlă ale produsului, materialelor consumabile, pieselor cu o durată de utilizare limitată, pieselor cu uzură naturală;
 • pagubelor cauzate de nerespectarea regulilor și condițiilor de montare, conectare;
 • defectelor cauzate de suprasarcină, căderea obiectelor grele și ascuțite sau fluctuațiile de presiune ale rețelei de apă, pătrunderea murdăriei și a altor obiecte străine cauzate de impuritățile apei, lipsa filtrelor de apă fină pe sistemul de alimentare cu apă;
 • deteriorărilor cauzate de contactul produsului cu substanțe caustice, lichide și alți agenți agresivi;
 • uzurii naturale a produsului și mecanismelor sau defectelor cauzate de exploatarea necorespunzătoare, neglijentă sau agresivă, întreținerea necorespunzătoare, factorii casnici, dezastrele naturale, inundațiile, incendiile;
 • dacă produsul prezintă urme de intervenție neautorizată sau a fost încercat să fie reparat;
 • dacă sunt constatate modificări neautorizate ale construcției produsului;
 • dacă produsul a fost utilizat contrar destinației sale sau în condiții pentru care nu este destinat;
 • deteriorărilor mecanice apărute în timpul transportului și depozitării;
 • dacă în interiorul mobilierului sunt detectate urme de păstrare a obiectelor umede sau ude, sunt detectate urme de contact direct cu apa: delaminarea, crăparea, umflarea componentelor sau pieselor de mobilier;

Returnarea produsului

Clientul are dreptul să refuze produsul comandat în orice moment înainte de a-l primi și după primirea acestuia, sau să schimbe produsul în termen de 14 zile conform și ținând cont de toate prevederile LEGII Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor.

Produsul nu este supus returnării sau schimbului în următoarele cazuri:

 • Au trecut mai mult de 14 zile calendaristice de la achiziționarea produsului;
 • Nu au trecut 14 zile calendaristice de la achiziționarea produsului, dar produsul a fost utilizat, ambalajul și/sau integritatea setului au fost deteriorate, lipsesc documentele care confirmă achiziția etc.;
 • Produsul se regăsește în lista de produse care nu sunt supuse returnării și schimbului, conform LEGII Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor (LISTA produselor nealimentare de calitate corespunzătoare care nu sunt supuse schimbului pe produse similare).
 • Schimbul sau returnarea este posibilă doar pentru produse care nu au fost utilizate și nu prezintă urme de montaj, utilizare, deteriorări mecanice: zgârieturi, ciobituri, uzură etc.

Trebuie să fie păstrate: integritatea și toate componentele ambalajului, setul complet al produsului, originalele documentelor care confirmă achiziția produsului.

Încălcarea oricăruia dintre aceste puncte oferă Administrației dreptul de a refuza Cumpărătorului schimbul sau returnarea produsului.

Restituirea costului produsului, condițiile și termenele se efectuează conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Informații pentru consumatori

Organismul autorizat cu funcții de protecție a drepturilor consumatorilor este: Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Adresa: Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78
Telefon: (022) 51-51-51; 0-800-28-028
Email: consumator@apc.gov.md
Website: consumator.gov.md

Examinarea reclamațiilor se face la prezentarea bonului de casă sau a altui document care confirmă achiziționarea produsului sau serviciului.